Svátek sv.Jiří

Letošní oslavy byly oproti loňským létům výjimečné.

Po mnohla letech jsme se opět vrátili do místního svatostánku - kostel sv. Vavřince, kde nám pan vikář stručně pohovořil o historii a příběhu sv. Jiří.

Po té jsme se vydali přes město, vedeni "sv. Jiřím" a jeho koněm, v trojstupu za doprovodu kytar a jásavého zpěvu ve směru naší klubovny kde již byl přichystán k zapálení slavnostní oheň.

Před slavnostním ohněm nás čekalo malé překvapení třetího oddílu - scénka, která shrnovala příběh sv. Jiří. Pak byl zapálen slavnostní oheň. Původně se měl vznítit "sám" a efektivně díky přidaným ingrediencí se záblesky. Místo toho se začal valit hustý dým, který zničeho nic zmizel a vzplál oheň pagody.

Během ohně byla předána tři ocenění řád sv. Jiří obdrželi bratři Bobr a ... . Další řád obdržel také bratr Havran.

Po slavnostním ohni byla příležitost svézt se na koních, kterou většina našich skautíků využila ;×))

Barča


Přihlásit